ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ?
คำถามนี้ถูกลบ
คุณทำไปเถอะ
เขาเดือดร้อนอะไรเรา
มันก็เป็นปัญหาของเขา
โฆษณา