สำหรับคนที่เป็นลูกน้อง ยังรู้ไม่มาก การตั้งคำถามสำคัญกว่า สำหรับเจ้าของและหัวหน้า การตอบคำถามจะสำคัญมาก ทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน
  • 1
โฆษณา