- เพื่อนที่คบเพื่อหวังผลประโยชน์
- เพื่อนที่ไม่เคยจะแคร์ คนอื่น
- เพื่อนที่เสแสร้ง
" นี่เป็นตัวอย่างของเพื่อนที่เคยคบ จนเผยธาตุแท้และเขาก็ไปของเขาเอง "
โฆษณา