หนังสือบางเล่ม ควรอ่านแค่รอบเดียว
การปล่อยให้ตัวเราในช่วงนั้นอ่าน
น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็ได้
การอ่านอีกรอบ เมื่อเวลาผ่านไปนาน
อาจทำลายความจำที่ดีในอดีตของเรา
เวลาผ่าน คนเรามักเปลี่ยนเสมอ
ความคิด ทัศนคติเปลี่ยน
อ่านตอนนี้ เทียบตอนนั้น คนละความรู้สึก
จากชอบกลายเป็นไม่ชอบ
สู้เลือกมองหน้าปก ยิ้มให้กับความทรงจำที่มอบให้ดีกว่า
ทิ้งให้ความจำดี ๆ กับหนังสือเล่มนั้น
ประทับในใจเราตลอดไป
ให้เราขับเคลื่อนด้วยความรักจากตัวตนในอดีต
จากหนังสือในอดีตเถอะ คนเรามักเป็นแบบนี้แหละ
นี่แหละ มนุษย์ผู้มีความรู้สึก...
49 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา