30 พ.ค. 2022 เวลา 08:15 • การตลาด
วิธีทำ SEO เบื้องต้นง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น
Yoast SEO เครื่องมือสำหรับทำการ SEO เบื้องต้น เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจส่วนต่างๆ และกระบวนการการทำงานของ Search Engine
ขั้นตอนการปรับแต่ง
การปรับแต่งบนเครื่องมือนี้จะมีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน
1. Focus keyphrases การใส่ Keyword คำค้นหาที่คุณได้กำหนดไว้แล้วสำหรับบทความนั้นๆ
2. SEO Title การปรับแต่ง Tag title ที่ต้องการให้ปรากฏบนผลการค้นหาตามที่คุณต้องการทั้งนี้ส่วนนี้ต้องมีการใส่คำค้นหาหรือ Keyword เข้าไปด้วย ยิ่งถ้าสามารถใส่ไว้ที่ด้านหน้าของ tag title ยิ่งจะช่วยทำให้หน้าบทความ rank ได้ดีมากยิ่งขึ้น
3. Slug การตั้งค่าชื่อ url พยายามใช้คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ ยิ่งถ้าเป็นคำเดียวกับ Keywords ยิ่งส่งผลที่ดี คำแนะนำคือหากเลือกใช้ url ที่มีความสั้นกระชับจะทำให้บทความได้รับการ index ได้เร็วขึ้น
4. Meta description การใส่เนื้อหาเกริ่นในรูปแบบที่คุณต้องการให้แสดงบนผลการค้นหา พยายามใส่ให้ครบจนขึ้นคะแนะเป็นสีเขียวในส่วนของ meta description รวมถึงในเนื้อหาก็ควรที่จะวาง Keyword เข้าไปด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างการปรับแต่ง SEO บนเครื่องมือ Yoast
ระดับคะแนน
สีเขียว : การปรับแต่งอยู่ในระดับที่ดี
สีส้ม : การปรับแต่งอยู่ในระดับพอใช้
สีแดง : การปรับแต่งอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
อ่านเพิ่มเติม
โฆษณา