ก.ล.ต. ให้ผู้ออก เหรียญพร้อมใช้ ต้องทำผ่าน ICO Portal เท่านั้น กระทบ KUB, JFIN ด้วย
2
หลังจากการประชุมไม่กี่เดือนก่อน ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล
2
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าว
โดยได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการหารือร่วมกับทุกฝ่าย ได้แก่
- ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
- สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งนำไปสู่การจัดทำหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ซึ่งเหรียญประเภทนี้ ก็ตัวอย่างเช่น KUB coin, JFIN coin โดยแบ่งรายละเอียดสำคัญเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. ผู้ออกเสนอขายที่ต้องการนำ “utility token พร้อมใช้” เข้าจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือ ICO Portal
1
โดยการขออนุญาตเสนอขายมี 2 ช่องทาง คือ
- Fast Track สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่มีลักษณะตามที่กำหนด จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำการ
- Normal Track สำหรับ “utility token พร้อมใช้” อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของแบบ Fast Track
ทั้งนี้ “utility token พร้อมใช้” จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระราคาค่าสินค้าและบริการ
2
2. สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่ผู้ออกเสนอขายไม่ประสงค์นำเข้าจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ แต่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นการขออนุญาตเสนอขาย จะต้องมาขออนุญาตเสนอขายจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่าน ICO Portal ด้วย
1
3. การกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ “utility token พร้อมใช้” ในตลาดแรก และเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม
โดยให้ผู้ออกเสนอขายเปิดเผยข้อมูลก่อนการเสนอขาย และภายหลังการเสนอขายตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล เช่น สิทธิของผู้ถือ แผนธุรกิจของโครงการ ผลตอบแทน วิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือสิทธิของผู้ถืออย่างมีนัยสำคัญ และข้อมูลที่อาจกระทบต่อราคา
นอกจากนี้ ในกรณีที่โครงการเปิดให้มีการนำโทเคนดิจิทัลไปวางหรือสเตกกิ้งได้ ผู้ออกเสนอขายต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของผลตอบแทนที่ผู้ถือจะได้รับอย่างชัดเจน
5
4. การกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรและเงื่อนไขการถือ “utility token พร้อมใช้” ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการกระทำอันไม่เป็นธรรม
โดยมิให้ผู้ออกเสนอขายถือ “utility token พร้อมใช้” หรือจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนด
2
รวมถึงมิให้ผู้ออกเสนอขายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขายหรือกระจาย “utility token พร้อมใช้” แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
2
5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายฯ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การซื้อขาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขาย
2
ให้มีความเหมาะสมตามสภาพความเสี่ยง เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการกระทำอันไม่เป็นธรรม
6. สำหรับ “utility token พร้อมใช้” ที่มีการออกเสนอขายก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายฯ และโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศูนย์ซื้อขายฯ ที่กำหนดไว้ด้วย
1
ซึ่งข้อสุดท้าย เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเหรียญ KUB coin, JFIN coin เป็นเหรียญ “utility token พร้อมใช้” ที่ได้ออกก่อนและนำไปจดทะเบียนซื้อขายแล้ว ซึ่งต้องติดตามกันว่าเหรียญเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้อย่างไร..
หนังสือ BRANDING THE NATION หนังสือที่เล่าถึงการสร้างแบรนด์ของแต่ละประเทศที่ทำให้ แต่ละประเทศเป็นแบบทุกวันนี้
เช่น ทำไมเยอรมนีเป็นประเทศแห่งรถยนต์ ทำไมฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งแบรนด์หรู สั่งซื้อเลยที่
1
16K รับชม
  Polaroid_d
  มามา เข้ามาในระบบ มาให้ตรวจสอบเสียดีๆ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   “โวโลดิมีร์ เซเลนสกี” ผู้นำยูเครน รับตำแหน่ง “บุคคลแห่งปี” ของนิตยสารไทม์ จากการยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ต้นปีนี้ นิตยสารไทม์ ประกาศในวันพุธ (7 ธ.ค.) ยกให้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครน และ “จิตวิญญาณแห่งยูเครน” เป็นบุคคลแห่งปี 2565
   ยิ่งดูยิ่งอิน 10 หนังคริสต์มาส ที่จะทำให้บ้านของคุณอบอุ่นยิ่งขึ้น วันนี้ SC sunblog เลยอยากจะมาแนะนำ 10 หนังคริสต์มาส ดี ๆ ที่จะพาคนดูให้รู้สึกฟีลกู้ดกันแบบข้ามปี ไม่ว่าจะดูที่บ้านกับครอบครัว หรือคอนโดกับเพื่อน ก็แฮปปี้กันเกินลิมิตอย่างแน่นอน และหนังคริสต์มาสที่เราจะแนะนำมีครบทุกแบบทุกรสชาติ จัดไว้ทั้งหมด 3 หมวดหมู่ด้วยกัน จะมีเรื่องไหนที่น่าดูบ้าง ไปชมกันเลย
   บอร์ด กสทช. มีมติเอกฉันท์ ให้ กกท. คืนเงินสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 600 ล้านบาท ภายใน 15 วัน วันที่ 8 ธ.ค. 2565 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประชุมนัดพิเศษวันนี้มีมติเอกฉันท์เรียกคืนเงิน 600 ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)และให้คืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ย 5% (ถ้ามี) ตามที่บอร์ดกสทช.ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 รอบสุดท้าย
   คนอังกฤษบอกว่า อ้า ไม่ไหวแล้วโว้ย โดย
   ดูทั้งหมด