31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก | WORLD NO TOBACCO DAY 🚭
วันงดสูบบุหรี่โลกเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพอันเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
3 ถูกใจ
1 แชร์
14.9K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา