ผมรู้นะว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่ออะไร
เดี๋ยวจะพูดความจริงให้ฟัง
กฎหมายนี้ออกมาปกคลุมกว้างมาก
รวมไปถึงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบอีกด้วย
ทั้งช่างภาพและยูทูปเบอร์
กฎหมายนี้ออกมาเพื่อขัดขาคู่แข่งทางการเมือง
โดยถ้าหากมีเหตุการณ์การประท้วง
การบันทึกภาพหาหลักฐาน
หรือการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษา-ประชาชน
ถ้าหากมีกลุ่มคนมือที่สามแทรกแซง
แล้วใช้ข้อกฎหมายนี้ในการฟ้องร้อง
เพื่อขัดจังหวะ ตัดขากัน
1
กฎหมายนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเสียเวลา
รวมถึงคนยากจนที่ไม่มีเงินที่จะต่อสู้คดีความได้
เป็นกฎหมายในการเล่นเกมส์ทางการเมือง
และเขียนออกมากว้างขวางมาก
คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็เลยได้รับผลกระทบ
จากกฎหมายนี้ด้วย
หากมีการต่อสู้ประท้วงชุมนุมทางการเมือง
นักข่าวหรือประชาชนที่บันทึกภาพเหตุการณ์
ก็จะถูกกลุ่มคนที่เข้าข้างขั้วอำนาจเข้ามาฟ้องร้อง ในเรื่องกฎหมายนี้ด้วยแน่นอน
เพื่อปกปิดวิธีการสกปรกต่างๆที่ภาครัฐจะทำ
เช่น กรณีการใช้ความรุนแรงต่างๆเป็นต้น
โดยอ้างว่ากลุ่มคนพวกนั้นไม่ยินยอม
ในการถ่ายภาพหรือมีภาพบุคคลอื่นติดมาด้วย
เพื่อไม่ให้มีใครกล้าบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ
วิธีการของฝ่ายขั้วอำนาจที่ได้เปรียบ
จะใช้วิธีแบบแยบยล จนไม่มีใครคาดถึง
เป็นกฎหมายที่เปิดกว้างจนกระทบไปถึง
กลุ่มมิจฉาชีพ และข้าราชการฉ้อราษฎร์บังหลวง
จะใช้ข้อกฎหมายนี้เป็นช่องโหว่ในการหากิน
จะใช้เป็นข้ออ้างในการฟ้องร้อง
หรือใช้ประวิงเวลา ทำให้เสียเวลา ขัดขากัน
แล้วจะเกิดกลโกงรูปแบบใหม่
โดยใช้ข้ออ้างทางกฎหมายนี้
ในการหาผลประโยชน์แบบฉลาดเกมส์โกง
และรวมถึงประโยชน์ที่สังคมจะต้องสูญเสียไป
เช่น หากมีใครสักคนเห็นเด็กขายพวงมาลัย
อยู่ข้างถนน ยากจน ต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูพ่อแม่
เลี้ยงดูทั้งครอบครัว
และอยากจะถ่ายวีดีโอเพื่อบอกให้สังคมรับรู้
ว่าเด็กคนนี้ลำบากแค่ไหน
ก็ไม่สามารถจะกระทำได้
เพราะจะเกิดบุคคลที่ออกมาท้วงติง
และกล่าวโทษ ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
โดยรวมแล้วกฎหมายข้อนี้
ทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมคนเลว หรือมิจฉาชีพ
ไปซะมากกว่า ผลเสียเยอะกว่าผลดีแน่นอน
ผมเชื่อว่าอย่างนั้น
กฎหมาย PDPA
การจำกัดสิทธิ์ของคนที่จะมาใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ถ้าฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท
1
ข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง
จริงๆต้องบอกว่าคำนิยามมันกว้างมาก
แต่ถ้าง่ายๆก็คือ ข้อมูลใดๆทุกอย่าง
ที่สามารถทำให้ระบุตัวตน
ของบุคคลคนใดคนหนึ่งได้นั่นเองครับ
เช่น ชื่อสกุล 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลสถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
สิ่งที่ระบุอัตลักษณ์ออนไลน์
อย่างเช่น คุกกี้ ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ 
IP address
สิ่งที่ระบุอัตลักษณ์ตัวตนทางกายภาพ
เช่น สรีรวิทยา พันธุกรรม สภาวะทางจิต เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
สภาพสังคมของบุคคลคนนั้นๆ และข้อมูลแฝง
สิ่งที่ต้องระวังคือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
ถ้าเกิดว่าองค์กรหน่วยงานต่างๆ
เอาข้อมูลส่วนนี้ของเรามาใช้
หากใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ
มีความผิดนะครับ
เช่น เชื้อชาติศาสนา เผาพันธุกรรม
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพกรุ๊ปเลือด
ลายนิ้วมือ ความเห็นทางการเมือง
หรือพฤติกรรมทางเพศ
ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยไม่ได้
ถ้ามีการหยิบมาใช้ มีการเปิดเผยเมื่อไหร่
เป็นความผิดและมีโทษทันที
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
หากมีใครสักคนพยายามที่จะ
เอาข้อมูลของคนร้าย 
หรือผู้ต้องสงสัยที่มีการตั้งสมมติฐาน
มาเปิดเผย เปิดโปง เพื่อที่จะปราบปรามป้องกัน
ในเรื่องของอาชญากรรม กระบวนการฟอกเงิน 
คอรัปชั่น หรือฆาตกร การเปิดเผยกลโกงต่างๆ
หรือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม 
หรือจะใช้ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
การหาหลักฐานพิสูจน์ทราบในคดีความ 
หรือการแฉกลโกงทางไซเบอร์เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดอุปสรรคในการทำงาน
หรือการค้นหาความยุติธรรม
เพราะจะเกิดขั้นตอนยุ่งยาก
รวมถึงถ้าหากมีการฟ้องร้องเพื่อประวิงเวลา 
ให้เกิดความเสียเวลา
หรือกลุ่มคนที่จงใจสร้างอุปสรรค
ในการขัดขวาง ในการพิสูจน์ทราบความบริสุทธิ์หรือในการหาหลักฐานต่างๆ 
ก็จะเกิดอุปสรรคในการนำไปใช้งาน
แต่ถ้าไม่มีใครฟ้องร้องก็ถือว่าไม่ผิด
แต่ถ้าฟ้องร้องขึ้นมาเมื่อไหร่ซวยแน่ๆ
นี่คือสิ่งที่ยาก
การเปิดโปงเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
การป้องกันและปราบปราม 
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง
อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับสื่อมวลชน
แต่ถ้ามีกฎหมายPDPA บังคับใช้ 
ก็จะเกิดความยุ่งยากในการพิสูจน์
นี่อาจจะเป็นดาบสองคม 
อาจจะเป็นกฎหมายที่เอื้อให้กับคนทำผิด
  • 16
โฆษณา