1 มิ.ย. 2022 เวลา 09:01 • การตลาด
เริ่มต้นการทำ SEO ด้วย Internal linking หรือการลิงก์ภายในเว็บไซต์ของตัวเองนั่นเองค่ะ
Internal links คืออะไร?
Internal links คือการสร้างลิงก์ภายใน เป็นการเชื่อมโยงลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายใต้ชื่อ Domain เดียวกันหรือเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากการทำ link building แบบ External links คือการเชื่อมโยงลิงก์จากเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง
ถ้าหากว่าคุณได้ทำ Internal linking ได้อย่างถูกวิธี ขั้นตอนนี้จะส่งผลที่ดีต่อ Page Authority (PA) หรือ Pagerank ได้นั่นเอง
กล่าวสั้นๆ ก็คือ การทำลิงก์ภายใน หรือ Internal linking นั้น คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการทำ SEO เว็บไซต์เพื่อให้เว็บติดอันดับบน Google
สรุป : ข้อดีของการทำ Internal links
1. ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์คลิกไปยังหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณ
2. ช่วยสร้างการจัดลำดับข้อมูลเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และมีความสัมพันธ์กันต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์
3. ช่วยกระจาย link equity หรือ Ranking Power ไปทั่วทุกหน้าเว็บไซต์ของคุณ
โฆษณา