2 มิ.ย. 2022 เวลา 04:55 • ธุรกิจ
เมื่อพรบ. PDPA ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
แล้ว ‘สถาบันการศึกษา’ จะมีวิธีการรับมืออย่างไร งานนี้มีคำตอบ!
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ ทาง G-Able ร่วมกับ สป.อว. และ UniNet เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงจัดงานสัมมนา “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2565”
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถปรับตัวและเตรียมแผนรองรับได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยมี Speaker ตัวแทนจาก G-Able, Deloitte และภาคการศึกษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการทำงาน และการให้บริการระบบสารสนเทศในองค์กรครับ
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย https://linkdi.me/6l5ow
ร่วมงานสัมมนาผ่าน Zoom ในวันที่ 6 มิ.ย. 2022
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
แล้วพบกันนะครับ
โฆษณา