น่าเกลียด น่ารำคาญ น่าเบื่อ
น่ารังเกลียด น่าโมโห น่าหงุดหงิด
น่าเอือมระอา
แต่ก็รู้ว่ามันมีและเกิดขึ้น และไปห้ามอะไรได้ยาก
ทำได้แค่ จัดระบบ ทางการเมือง นโยบาย
สิทธิต่างๆ และการศึกษา และช่องทางที่เปิดกว้าง
ทางธุรกิจ และทางงานการเมือง
ในความคิดคนจริตคนสันดานคน ปัจเจกคน
แก้ไม่ได้
ระบบงาน การให้บริการต่างๆ พนักงาน
การอบรมต่างๆ ความเข้มงวดในเรื่องนี้
ทำผิด จับได้ มองเห็น รับรู้ ไล่ออกทันที หรือไม่ก็ตักเตือนก่อนครั้งแรก
ในโลกในสังคม ในคน ในประชากร ประชาชน
ของประเทศ ของสังคม ความคิด อคติ ทิฐิ
มุมมอง ความรู้สึก จิตใจ นิสัยใจคอ สันดาน
เหยียดในเหยียด เคยเจอเคยเห็นมากมาย
ในพวกพนักงานบริการต่างๆ ต้อนรับต่างๆ
พนักงานขายต่างๆ นั่นก็คือคนระดับเดียวกันที่มาเหยียดกันเอง ดูถูกกันเอง เลือกปฏิบัติ
เหยียดในเหยียด ชนชั้นเดียวกัน ระดับเดียวกัน
รวมไปถึงชนชั้นที่แตกต่างกัน
การดูคน มองคน ตัดสิน รูปลักษณ์ หน้าตา ผิวพรรณ
การแต่งกาย เครื่องประดับ ยี่ห้อที่ใส่ รถที่ขับ
กระเป๋าที่ใช้ น้ำหอมที่ใช้ ไวน์ที่ดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย
สิ่งเหล่าแหละที่น่าขบถใส่ ต่อต้านใส่
110รับชม