🌈 1. นำเงินไปทำธุรกิจหรืออสังริมทรัพย์ที่สามารถต่อยอดได้ มีความมั่นคงสูง
และเก็บไว้สำรอง 1 ส่วน
🌈 2. ลงทุนความสุขให้ตัวเอง เช่น พาพ่อแม่ ครอบครัว ตัวเอง เที่ยว กิน ซื้อ หรือทำสิ่งที่พ่อแม่ ครอบครัว ตัวเอง เคยฝันไว้ในตอนเด็กแต่ไม่มีโอกาสได้ทำ เพราะตอนนั้นไม่มีเงิน
ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว นอกจากเราเห็นพ่อแม่ ครอบครัวมีความสุขแล้ว เราจะอิ่มเอมใจไปด้วย ที่เราเห็นพ่อแม่ ครอบครัว ตัวเอง มีความสุขเพราะเราและเราสามารถมอบความสุขให้เขาได้
🌈3. ทำบุญ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะการต่อ
ยอดชีวิตให้ผู้อื่น เช่น
การช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา
หรือช่วยต่อชีวิตคนที่กำลังจะเสียเพราะไม่เงินรักษา
เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ใช่แค่เขาได้รับ
แต่มันหมายถึงครอบครัวทั้งครอบครัวเขาได้รับไปด้วย
การได้ต่อยอดชีวิตให้ผู้อื่นจะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำสิ่งงดงามในชีวิตผู้อื่น 👏
  • 1
โฆษณา