ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น โดนทั้งซื้อและขายไหม??
เวลาที่เรามีการสั่งซื้อขายหุ้น นอกจากราคาหุ้นที่เราต้องจ่ายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บวกมาด้วยนะ เช่น ถ้าเราซื้อหุ้นราคา 15 บ. จำนวน 1,000 หุ้น เป็นเงิค่าซื้อหุ้น 15,000 บ. แต่เราไม่ได้จ่าย 15,000 บ. เพราะจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบวกเข้ามาด้วย รวมถึงเวลาที่เราขายหุ้นด้วยเช่นกัน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้ ในแต่ละครั้งอาจดูเป็นจำนวนไม่มาก แต่ถ้ามีการซื้อขายบ่อยๆ ก็จะเสียพอสมควรเหมือนกัน
มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง วันนี้จะมาสรุปให้ฟังกัน...
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้น ที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่มีการซื้อขาย และมีค่าธรรมเนียม ATS ที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะสำหรับบัญชีวงเงิน
1. ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่น
การคิดค่าใช้จ่ายนี้ก็ขึ้นกับ วิธีการสั่งซื้อขาย และลักษณะบัญชี ค่าคอมมิชชั่นมักจะใกล้เคียงกันในแต่ละโบรกเกอร์แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ซึ่งเราสามารถไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ตนเองใช้บริการว่ามีการคิดค่าคอมมิชชั่นอย่างไร
ถ้าซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ให้คุณมาร์เกตติ๊ง พิมพ์คำสั่งการซื้อขายให้ ซึ่งข้อดีคือ ถ้ามีการพิมพ์คำสั่งซื้อขายผิด บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เขาจะรับผิดชอบให้ ซึ่งจะคิดค่าคอมนี้ 0.25% สูงกว่าการคีย์คำสั่งซื้อขายด้วยตนเองทางออนไลน์
และถ้าซื้อขายผ่าน internet (พิมพ์คำสั่งการซื้อขายหุ้นด้วยตัวเอง)
- บัญชีเงินสด Cash account (วงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ สั่งซื้อไปก่อน และค่อยมาหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชีหุ้น) 0.20%
- บัญชีเติมเงิน Cash balance (ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนเงินที่ฝากในบัญชีหุ้น) เสียค่าคอมนี้ 0.15%
- บัญชี Credit balance (วงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์) เสียค่าคอมมิชชั่น 0.15%
และถ้าเราซื้อขายเป็นมูลค่าเงินจำนวนมาก ค่าคอมมิชชั่นนี้อาจได้รับส่วนลดเพิ่ม
2. ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บ ซึ่งในนี้จะมีอีก 3 ค่าธรรมเนียมย่อยดังนี้
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Trading Fee): 0.005%
ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee): 0.001%
ค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแล (Regulatory Fee) : 0.001% (มีการปรับลดลงจากเดิม 0.0018% เป็น0.0010% เมื่อเดือนมกราคม 2560)
ซึ่งรวมทั้ง 3 ค่าใช้จ่ายนี้ก็คือ 0.007% (จากเดิม 0.0078%)
บาง บล. จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวันไว้ด้วยนะ เช่น 50 บาทต่อวัน บางโบรกที่ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำไว้
3. ค่าธรรมเนียมตัดชำระราคาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATS (Automatic Transfer System) ซึ่งถ้าเรามีการหัก/ โอนเงินค่าซื้อขายหุ้นผ่านธนาคาร อย่างเช่น บัญชีเงินสด(Cash account) จะมีค่าธรรมเนียมนี้เพิ่มเข้าด้วย
ค่าธรรมเนียมนี้แต่เดิมโบรกเกอร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร ค่าธรรมเนียมนี้ 14 บ. ต่อครั้ง (ยังไม่รวม VAT 7%)
ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียคือ 7% การคิดภาษีตรงนี้ จะคิดภาษีจากค่าธรรมเนียมที่เราต้องเสีย “ไม่ได้คิดภาษีจากราคาหุ้นที่เราซื้อขาย” นะ
มาดูตัวอย่างกัน
มีบัญชีเติมเงิน(Cash balance) คีย์คำสั่งเองค่าธรรมเนียมซื้อขาย 0.157% + VAT 7% ประมาณ 0.17%
วันนี้ซื้อหุ้น A ราคา 15 บ./หุ้น 1,000 หุ้น มูลค่า 15,000 บ.
และขายหุ้น B ราคา 10 บ./หุ้น 1,000 หุ้น มูลค่า 10,000 บ.
คิดค่าธรรมเนียมแบบนี้
ค่าธรรมเนียมซื้อหุ้น A = 15,000 x 0.17% = 25.5 บ.
ค่าธรรมเนียมขายหุ้น B = 10,000 x 0.17% = 17 บ.
รวมตามจริง 42.5 บ.
แต่ถ้าบางโบรกมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ วันนั้น เราจะเสีย 53.5 บ. (50 บ. + VAT 7%)
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถึงดูว่าเป็นเงินไม่มาก แต่ถ้ามีการซื้อขายหุ้นบ่อยๆ ก็รวมกันเป็นเงินพอสมควรนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#ซื้อขายหุ้น
#ค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น
#เล่นหุ้น
#หุ้น
#ค่าธรรมเนียม
#ATS
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา