ไม่ผิด คนที่ทำงานไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา มีเยอะมากค่ะ
โฆษณา