3 มิ.ย. 2022 เวลา 08:24 • ความคิดเห็น
ไม่ผิด คนที่ทำงานไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา มีเยอะมากค่ะ
โฆษณา