3 มิ.ย. 2022 เวลา 12:34 • ความคิดเห็น
เวลาของความแก่มีน้อย
เวลาที่เหลือจึงสำคัญ
คนที่สำคัญก็น้อยตาม
โฆษณา