จะเก็บไว้ แล้วปลอบใจตัวเองว่า อย่างน้อยเราก็ยังมีเงิน 😊
โฆษณา