เพราะเริ่มเปลี่ยนลำดับความสำคัญ พอโตขึ้นก็เริ่มมีครอบครัว มองหาอนาคต เพราะครอบครัวคือเพื่อนแท้ของเราจิงๆ
  • 1
โฆษณา