แย่งชิงอาหาร ไม่น่ากลัว สำหรับประเทศไทย
ปิดประเทศก็ไม่อดตาย
แต่จะ อดอยาก เสพของนำเข้า เสพวัตถุนิยมต่างๆ
แบบใน ประเทศปิด อย่างจีน รัสเซีย
อดกิน วัตถุดิบจากต่างประเทศ
แต่ เรื่องวัตถุดิบอาหาร ที่เป็นเมนูต่างชาติ
ส่วนใหญ่ก็ ผลิตในประเทศนะ ยกเว้นเมนูแพงๆ
อันนั้น แพงเพราะนำเข้า และ ภาษี ด้วยส่วนหนึ่ง
117 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา