จริงๆแล้ว ประเทศไทย ไม่น่าจะเกิดสงคคามประเภทนี้นะ แต่น่าจะมีในส่วนของ"สงครามแย่งชิงผู้มีอำนาจทางอาหาร"มากกว่า 70% ในประเทศ ยังเป็นพื้นที่เกษตร 50 % ทางการเกษตร ไปอยู่กับ"นายทุน"และ 80% ของนายทุน คือ"ผู้มีอำนาจและนักการเมือง"ไม่ว่าจะส่วนกลางหรือท้องถิ่น ฉะนั้น ถ้าระบบจัดการบริหารในระดับ"ผู้มีอำนาจ"ดี เราจะเป็นผู้มีอำนาจทางเกษตรกรรมได้"ไม่ยาก"
107 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา