จริงๆแล้ว เพื่อนไม่ได้น้อยลงหรอกครับ แต่เนื่องจากเราคิดได้มากขึ้น เริ่มคัดกรอง"ตัวเอง"และ"ผู้อื่น มากขึ้น เมื่อทำได้มากขึ้น ตะแกรง"ถี่"ขึ้น เพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนก็จะค่อยๆเลือนหายไปกับตะแกรงความคิดของเราเอง
โฆษณา