เกิดขึ้นในทุกขณะจิตของเราเลยค่ะ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา