4 มิ.ย. 2022 เวลา 18:15 • ข่าว
ชุดไทยสไบโบราณสีเหลืองลูกจัน (ทรงเครื่องประดับโลหะ)
ผ้าสไบพรีสสี (อย่างดี) + ผ้าถุงสี (อย่างดี) ดิ้นทอง ยกดอกสี + เข็มขัดทองโลหะ พลอย7สี + สร้อยทองโลหะ พลอย7สี + ต่างหูทองโลหะ พลอย7สี
#ชุดไทยสไบ
#ชุดไทยเสื้อเเขนกระบอก
#ชุดไทย
#ชุดไทยถวาย
#ชุดไทยเเก้บน
#ชุดผีไทย
#ชุดไทยนางตะเคียน
#ชุดไทยนางไม้
#ชุดไทยนางตานี
#ชุดไทยเเม่ย่านาง
#ชุดไทยนางรำ
#ชุดไทยนางเรือ
#ชุดไทยสีดำ
#ชุดไทยโบราณ
#ชุดไทยผี
#ชุดฮาโลวีน
#สไบชุดไทย
#สร้อยไข่มุก
#สร้อยทอง
#ต่างหูทอง
#เข็มขัดทอง
#เครื่องประดับชุดไทย
โฆษณา