เมื่อเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ ดี ที่ถูกต้องแล้ว
โดยสิ่งนั้นอาจจะดี ถูกต้อง หรือไม่ดี ไม่ถูกต้อง
ล้วนแล้วแต่ความคิด ความเชื่อของแต่ละบุคคล
เราก็จะปักใจเชื่อ ยึดมั่นและยึดถือเป็นหลักการ
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...