5 มิ.ย. 2022 เวลา 07:10 • ครอบครัว & เด็ก
ความรับผิด ~ชอบ
อดทน & อดกลั้น ต่อทุกๆ คนในครอบครัว รวมไปถึงปู่ย่าตายายของหลานๆ ภายภาคหน้าค่ะ 🥰
1
โฆษณา