5 มิ.ย. 2022 เวลา 13:43 • ความคิดเห็น
ช่องคลอดแห้งอาจเกิดจากเริ่มเข้าวัยทอง หรือ ฮอร์โมนผิดปกติค่ะ
อาการคันสังเกตุว่าเป็นตกขาวมั้ย สาเหตุอาจเกิดจาก ใส่กางเกงรัดเกินไป ไม่สะอาด ทำให้มีเชื้อรา หรือข่องคลอดติดเชื้อบางอย่างที่มีปฏิกิริยาต่อช่องคลอด เช่น สารที่เคลือบถุงยาง น้ำลาย ผ้าอนามัย
ถ้ารักษาก็มียาสอดช่องคลอด ยาแบบกิน หรือทานอาหารเสริมปรับฮอร์โมน ช่วยได้ทั้งช่องคลอดแห้งและตกขาว และวัยทองด้วยค่ะ
โฆษณา