หลักการคือ คุณธรรมที่ควรมี เช่น ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความขยัน เป็นต้น
ยึดคน คือยึดติด พ่อ แม่ เพื่อน
ยึดวัตถุ เงินทอง บ้าน ที่ดิน
41รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...