เกิดขึ้นตอนที่เราป่วย หรืออายุมากขึ้น
เพราะเราจะหยุดความอยากได้อยากมี และรู้จักคำว่าพอ
29 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา