7 มิ.ย. 2022 เวลา 04:38 • ปรัชญา
ส่วนตัวมองว่า เพราะลึก ๆ เราไม่อยากถูกนินทาหรือเปล่า การถูกนินทาจึงกลายเป็นปัญหา
ถ้าเราเข้าใจจริง ๆ ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
สิ่งที่คนอื่นพูด ถ้าจริงก็ยอมรับ ปรับปรุงแก้ไขตามสมควร ถ้าไม่จริงก็ปล่อยมันไป
โฆษณา