7 มิ.ย. 2022 เวลา 20:30 • ความคิดเห็น
คนรุกที่ป่าทำกิน​ ช้างไม่มีอาหารก็เข้ามารุกที่คนบ้าง เหมือนตัดไม้ทำลายป่าปลูกยาง​ น้ำป่าก็มาแรงเร็วเพราะต้นยางเข้าแถวตรง​ ต้นยางควรอยู่ใต้โน่นไม่ใช่มาแจกกล้ายางไปทั่ว​ ให้ยางราคาตกน้ำท่วม​ วิธีแก้ปลูกป่ากันชนเป็นอาหารช้างช้างก็ไม่เข้ามาแล้ว​ ในหลวงเคยบอกไว้​ หาอ่านที่ในหลวงทรงงานบ้าง​ วิธีแก้ในเรื่องต่างๆท่านทรงบอกไว้เยอะแต่ไม่ค่อยมีคนทำกันครับ
โฆษณา