8 มิ.ย. 2022 เวลา 01:49 • ความคิดเห็น
ทำลาย ตัวกูของกู หรือ อัตตา หรือ EGO จะได้ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานั้นสำคัญชีวิตจะขึ้นจะลงก็นิ่งสงบ
โฆษณา