อยาก..........มาก ก็ยากน้อย
อยาก..........น้อย ก็ยากมาก
ให้เติมอะไรก็ได้ลงไปในช่องว่างครับ
เช่น อยากรวย อยากมีเสน่ห์ อยากมูฟออน อยากสุขภาพดี
เราไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากได้
แต่เราสามารถเลือกวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์แย่ๆได้ด้วย
กลยุทธ์การแทรกแซงกรอบคิด หรือ การมองความเครียดในมุมใหม่ ครับ
มันจะทำให้เราสามารถแปรรูปความเครียดหรือใช้พลังที่ธรรมชาติมอบให้ไปในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ได้
1
กลยุทธ์นี้ ไม่ใช่การเยียวยา
ไม่อาจลบล้างความทุกข์หรือทำให้ปัญหาอันตรธานหายไป และไม่ได้เปลี่ยนความจริงในอดีต
แต่มันช่วยให้คุณตระหนักถึงจุดแข็ง
ทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำได้
ทำให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายในชีวิต
การตระหนักเช่นนี้ สามารถเป็นตัวตัดสินว่า คุณจะรู้สึก มีความหวัง ไม่ใช่ สิ้นหวัง บากบั่นต่อไป ไม่ใช่ ยอมแพ้
ที่มาจากหนังสือ
ความเครียดที่คุณอยากรู้จัก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา