8 มิ.ย. 2022 เวลา 03:33 • ความคิดเห็น
ไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่าตนเองมี คิดไม่ถึง
ไม่ได้นึกถึงเลย
พอเจอคำถามนี้ คิดว่าตนเองคงไม่มี
แต่ก็รู้ตนเองลึกๆว่า ที่ผ่านมาทั้งชีวิต
ชอบใช้แต่หัวใจ ความรู้สึก จิตวิญญาณ
ใช้อย่างหนัก จนป่วย
โฆษณา