มีบัญชีอยู่แล้ว?
กำไรสุทธิ 24 หุ้น กลุ่มโรงพยาบาล
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบต้นปี
สำหรับผลกำไรสุทธิ ของห้นกลุ่มโรงพยาบาล ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ต้องบอกเลยว่าแต่ละโรงพยาบาลปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่าเท่าตัว (มากกกว่า 100%) เกือบหมด
.
ซึ่งอย่างที่เรารู้กัน ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ โควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดกันอีกรอบ ในเวอร์ชั่นของ โอไมครอน ที่ทั้งติดเชื้อง่าย และแพร่อย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีจำนวนทั้งผู้ตรวจคัดกรอง และผู้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก
.
จึงเป็นผลให้หลายโรงพยาบาลทำกำไรเติบโตกันยกแผง และที่สำคัญยังมีหลายโรงพยาบาลที่สามารถทำกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยก็มี
.
โดยกำไรสทุธิรวมของทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาลในไตรมาสนี้ เท่ากับ 12,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +337% หรือเพิ่มขึ้น 9,858 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อยู่ที่ 2,925 ล้านบาท
.
และเป็นที่น่าสังเกตว่า หุ้นโรงพยาบาลใหญ่ ที่ก่อนหน้ามักจะเน้นลูกค้าชาวต่างชาติ แต่มาในรอบนี้ ที่ไตรมาสแรกของปี ขนาดเรายังไม่เปิดประเทศ แต่กลับสามารถทำกำไรเติบโตได้โดดเด่นไม่แพ้ โรงพยาบาลขนาดเล็ก-กลาง ที่มักจะเน้นลูกค้าภายในประเทศอยู่แล้ว
.
งั้นเราลองไปดูกันครับว่า ทั้ง 24 หุ้นโรงพยาบาล กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เป็นอย่างไรกันบ้าง
.
.
1. BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [มูลค่าตลาด 397,300 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 3,443.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.22 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 25 บาท เพิ่มขึ้น 8.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 39.57 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.55 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qMug20
.
2. BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,129 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,028.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 526.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.81 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 19.3 บาท ลดลง -4.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 5.63 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.21 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3ccnUVW
.
3. CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 41,580 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 1,356.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1233 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 3.78 บาท เพิ่มขึ้น 3.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.67 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36a4zRq
.
4. BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 139,105 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 725.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 695.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.91 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 175 บาท เพิ่มขึ้น 24.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 75.29 เท่า และ P/B อยู่ที่ 7.74 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3qPX2Pt
.
5. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 62,400 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 706.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.59 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 52 บาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 13.69 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.46 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2LXGPZU
.
6. SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 40,600 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 682.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 6.82 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 406 บาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 21.89 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.03 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iMiodD
.
7. THG : บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 48,518 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 526.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.62 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 57.25 บาท เพิ่มขึ้น 53.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 23.33 เท่า และ P/B อยู่ที่ 5.13 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3sXUSPt
.
8. RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,200 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 472.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 343.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.58 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 34 บาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.39 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.14 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3oedqHH
.
9. VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 33,940 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 454.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.0335 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 2.5 บาท ลดลง -5.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.42 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.58 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2YgFjnW
.
10. PRINC : บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 21,328 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 420.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.111 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 5.6 บาท เพิ่มขึ้น 18.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.23 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.08 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iThJXZ
.
11. SKR : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 28,901 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 381.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 303.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.19 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 14 บาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 17.13 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.88 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3fAsEV4
.
12. VIH : บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,707 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 371.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.65 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 10 บาท ลดลง -10.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 3.64 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.93 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iXhyNe
.
.
13. RPH : บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,931 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 181.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 856.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.33 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 7.2 บาท เพิ่มขึ้น 18.0% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.95 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.11 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3lkhXKZ
.
14. M-CHAI : บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,960 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 169.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 10.62 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 310 บาท เพิ่มขึ้น 3.3% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 8.02 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.41 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/33eZTLh
.
15. PR9 : บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 11,323 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 157.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.2 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 14.4 บาท เพิ่มขึ้น 30.9% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 30.8 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.55 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3iTixMv
.
16. LPH : บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,104 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 151.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.21 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 5.7 บาท ลดลง -3.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.13 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.22 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/35EGYrf
.
17. CMR : บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 10,621 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 115.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.03 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 2.64 บาท ลดลง -13.7% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 32.62 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.56 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36eYXVR
.
18. IMH : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 3,591 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 106.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 817.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.5 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 16.7 บาท เพิ่มขึ้น 32.5% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.57 เท่า และ P/B อยู่ที่ 3.74 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3hOXSJM
.
19. AHC : บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 2,683 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 94.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 820.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.63 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 17.9 บาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 7.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.37 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3pjxiuw
.
20. EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 4,930 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 74.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.1193 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 7.9 บาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 12.78 เท่า และ P/B อยู่ที่ 4.27 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3comWGf
.
21. WPH : บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,932 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 55.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 526.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.093 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 3.22 บาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 6.41 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.86 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/2Ybqp2u
.
22. NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 5,680 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 50.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.31 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 35.5 บาท ลดลง -7.2% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 34.47 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.61 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3JilLWs
.
23. NEW : บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 610 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 29.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,718.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 2.93 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 61 บาท เพิ่มขึ้น 21.4% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 16.74 เท่า และ P/B อยู่ที่ 1.53 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/3DfWI48
.
24. KDH : บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [มูลค่าตลาด 1,580 ล้านบาท]
- กำไรสุทธิ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 26.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 778.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.36 บาท/หุ้น
- ราคา วันที่ 07/6/2565 อยู่ที่ 81.5 บาท ลดลง -1.8% จากต้นปี 65 (%YTD) โดยมีค่า PE เท่ากับ 25.83 เท่า และ P/B อยู่ที่ 2.83 เท่า
ศึกษาข้อมูล Factsheet เพิ่มเติมได้ที่ > https://bit.ly/36pTbnR
.
❗ หมายเหตุ :
โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ🙂
.
Reference
.
#ตลาดหุ้นไทย #หุ้นโรงพยาบาล #หุ้นการแพทย์ #กำไรสุทธิ #ผลการดำเนินงาน #การลงทุน #iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  สถานการณ์น้ำท่วมหนักทางตอนใต้ของกรุงโซลคลี่คลายลงในช่วงเช้าวันนี้แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ได้เห็นความเสียหายโดยเฉพาะย่านกังนัม พื้นที่ธุรกิจการค้าสำคัญ แต่ท่ามกลางภัยพิบัติที่รุนแรง คนไทยในเกาหลีใต้ส่งเสียงสะท้อนว่าระบบการจัดการและการเตือนภัยค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 📌ติดตาม #ทันโลกกับที่นี่ThaiPBS ได้ที่ www.thaipbs.or.th/ThisisThaipbs #ThaiPBS
  SABUY เผยงบ Q2/2565 กวาดกำไร 356 ล้านบาท โตพุ่งแรง 657% ทำรายได้แข็งแกร่ง 756 ล้านบาท ชูกลยุทธ์ก้าวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมแกร่งทีมบริหารสร้างฐานอาณาจักร มุ่งสู่ “ตื่นยันหลับ ชีวิตติดสบาย” บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2565 รายได้รวมและกำไรเติบโตต่อเนื่อง โดย SABUY มีรายได้รวม 756 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 95%) กำไรสุทธิ 356 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 657%) จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  สาวหวังโพสต์ภาพบิกินี่เซ็กซี่ กลายเป็น “ภาพไวรัลสุดหลอนแทน😰‼️” เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมาค่ะ สาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดบิกินี่เซ็กซี่ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว แต่ภาพกลับเป็นไวรัลหลอนแทน‼️
  “น้ำท่วมเกาหลี” คร่าชีวิตคนชนชั้นล่าง ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำแบบ “Parasite” กรุงโซลของเกาหลีใต้เผชิญกับฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านชั้นใต้ดินแบบ “Parasite”
  ดูทั้งหมด