8 มิ.ย. 2022 เวลา 04:56
ไม่พูดถึง คน เรื่อง ที่เราไม่ชอบ เพื่อลดการกระทบจิตของเรา.
โฆษณา