วจนะ พุทธะ ธรรมท่าน ไขขาน ปริศนา ชีวิต
กิเลส ขันห้า วิกฤติ สัมฤทธิ์ ทางออก แสงทอง.
ทำลาย ที่ร้าย ทั้งปวง ลุล่วง เหตุแห่ง ครรลอง
สติ สมาธิ ประคอง เหล่าผอง ประพฤติ ในธรรม.
ยุกยิก ชุนณวงษ์ 08-06-65
44 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา