1. การเตรียมตัวให้พร้อมคับ เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเจอ
2. ห้องเข้าน้ำให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลา ช่วยได้เยอะ
3. ถ้าคนเยอะมากๆ มองบรรยากาศรอบๆ แทนการมองหน้าคนใดคนนึง
4. อย่าทานอาหารมากนักก่อนถึงเวลา อิ่มจัดมันจะง่วงเอาเพลียเอาได้
แนะนำจากประสบการของ ประชาสัมพันธ์ชมรมคับ อิอิ
ออกงานประมาณ 5 6 รอบ
โฆษณา