เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในที่ ที่เค้าเห็นเราบ่อยๆค่ะ ทุกสถานการณ์ ค่อยๆแทรกซึม แล้วเริ่มการพูดคุย
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...