19 มิ.ย. 2022 เวลา 02:09 • ปรัชญา
เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ หรือ เลือกสิ่งที่ใช้เลี้ยงชีพ
เรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่เสมอสำหรับวัยรุ่น ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตพวกเขา คำถามนี้สะท้อนถึงความลังเล เพราะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ชอบจะสามารถใช้ดำรงชีพได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนชีวิต ฐานะเศรษฐกิจของทางบ้าน ที่อาจไม่เพียงพอจะสนับสนุนให้เด็กคนไหน ไปได้จนสุดทาง และอีกส่วนคือตัวเด็กเอง ที่อาจไม่ได้มีแพชชั่นแรงกล้าเพียงพอจนถึงขั้นที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง
ในขณะที่​บางคนยอมวางสิ่งที่ชอบไว้ชั่วคราว เลือกเรียนในสิ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิต แต่บางคนก็อาจหาสิ่งที่ชอบไม่เจอด้วยซ้ำ
โลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะ #สิ่งที่เราชอบ หรือ #สิ่งที่ใช้เลี้ยงชีพ ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่สำคัญกว่า เช่น ความหมายของการมีชีวิตอยู่ เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง​ การทำเพื่อสังคมส่วนรวม เพื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ฯลฯ
จริงอยู่ที่ว่า..การงานไม่ใช่สิ่งแปลกแยกจากชีวิต แต่หลายครั้งเรากลับพบว่า สิ่งที่รัก สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำแล้วได้เงิน สิ่งที่โลกต้องการ มันสวนทางกันจนยุ่งเหยิง
แต่ในที่สุดเราจะพบว่า​ ไม่มีถูก-ไม่มีผิดทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทางใด ไม่มีอะไรที่ดีไปหมดโดยไม่มีข้อเสีย ไม่มีอะไรที่จะแย่ไปหมดโดยหาข้อดีไม่ได้
ที่เห็นว่าผลลัพธ์ออกมาดี ก็ใช่ว่าจะยืนยงถาวรเช่นนั้นไปตลอด หรือหากเห็นว่าผลไม่ได้ออกมาดีตามที่คาดหวัง มันก็อาจไม่ใช่ผลจากการเลือกในวันนี้ไปเสียหมด​ เพราะยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ส่งผลในระยะต่อๆไป ไม่มีความผิดพลาดไหนที่แย่จนไม่สามารถแก้ไขได้ เราเรียนรู้ได้เสมอจากทุกความผิดพลาด ไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ตาม
จงเชื่อว่า สิ่งใดที่เลือกแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ จงเรียนรู้ที่จะยอมรับผล หากสำเร็จก็จงรู้ที่มาของความสำเร็จนั้น และหากล้มเหลวก็จงเรียนรู้กับมันต่อไป เท่านั้นเอง
โฆษณา