เราคิดว่าคนเราเมื่อมาอยู่ด้วยกันยิ่งนานวัน เราคิดว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความผูกพัน ความเข้าใจ
และการที่คนเราอยู่ด้วยกันนานขึ้น เราไม่คิดว่ายิ่งนานจะยิ่งรักกันมากขึ้น เพราะเราคิดว่าช่วงแรกรักคือช่วงที่รักมากสุดแล้ว แต่อยู่ที่ความรู้สึกของเราจะคงอยู่แบบนั้น หรือลดน้อยลงมา
ถ้ารู้สึกถึงการไม่มีความสุข ในความสัมพันธ์นั้นอาจเพราะมีปัจจัยอื่นมาลดทอนความรู้สึก
เพราะบางครั้งคนเรามักคิดว่าความผูกพัน ความสงสารเป็นความรัก
และเพราะความผูกพัน กลัวการเปลี่ยนแปลง และความสงสาร จะเป็นตัวดึงเราไว้
2ถูกใจ
63รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...