คนเราเกิดมาทำไมคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ดีนะ ที่ยังสงสัย บางคนทั้งชีวิต ยังไม่เคยคิดเลย แม้แต่ทุกข์ก็ไม่รู้จัก..
  • 1
โฆษณา