10 มิ.ย. 2022 เวลา 15:01 • ความคิดเห็น
ช้างป่ามีเยอะขึ้น อันนี้จริงๆเหรอคะ? ไม่ใช่พื้นที่ป่ามีน้อยลงใช่ไหม?
แล้วคล้องช้างนี่คือยังไงคะ คล้องช้างคือเหมือนล่าสัตว์ที่ยิงทิ้งไหม? หรือคล้องแบบคล้องจริงๆเอากลับบ้าน?
โฆษณา