11 มิ.ย. 2022 เวลา 09:57
ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมไม่ว่าจะชนชาติไหน...
โดยทราบกันดีว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ค่อนข้างที่จะมีกระแสต่อต้านชาวเอเชีย ที่มีความรุนแรงจนเกิดอาชญากรรมมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา... อ่านต่อ
โฆษณา