11 มิ.ย. 2022 เวลา 14:18 • ไลฟ์สไตล์
บ้าพลังสุดๆค่ะ
เรียนดำScUBaก็ตอน ๓๐ต้นๆ
จากนั้นก็ ... พอมีวันหยุด ก็สลับดำน้ำ ๒ ฝั่งทะเล ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
พอหมดมุก ก็ตามinstructorประจำตัว ไปดำทะเลเพื่อนบ้าน จนสาแก่ใจ เป็นร้อยๆ ไดฟ์ ในเวลาไม่ถึง ๗ ปี จากนั้นก็เลิกดำน้ำเลย
🤩☺️🤭
โฆษณา