12 มิ.ย. 2022 เวลา 13:45 • ความคิดเห็น
คือ ที่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของชีวิต
โฆษณา