12 มิ.ย. 2022 เวลา 13:56 • ไลฟ์สไตล์
คนอื่นไม่รู้ สำหรับเรา
กายภาพเหมือนเด็กสาวอายุ 18
สมองความจำเหมือนตอนอายุ 25
ความคิดเท่าคนอายุ 80
ความมั่นคงในชีวิตเท่ากับ 0
😆
โฆษณา