12 มิ.ย. 2022 เวลา 14:21 • ความคิดเห็น
คนเราควรมีมุมมองที่หลากหลายครับ ต่อให้มีครอบครัวแล้ว หรือยังเป็นโสดอยู่ ก็ควรดูแลใส่ใจตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเมื่ออยู่ในสังคม ให้เหมาะสมกับวัย กาละเทศะครับ
โฆษณา