12 มิ.ย. 2022 เวลา 15:41 • ไลฟ์สไตล์
จะ40แล้ว ก็ตอบได้ชิมิคะ😂😂😂😂😂
อาการปกติตามสภาพ..แต่ชอบความคิดและความมั่นคงทางจิตใจที่มากขึ้นตามประสบการณ์
ที่สำคัญ รู้ซึ้งถึงความสำคัญของเวลามาก เพราะใช้ชีวิตมาครึ่งคนแว้วววว🤣🤣
อะไรที่ทำแล้วมีความสุข ไม่เดือดร้อนใคร
จงรีบทำค่ะ❤️
โฆษณา