SMEs เหยื่อปลาใหญ่ กินปลาเล็ก
.
ช่วงเดือนนี้ หุยได้รับเชิญให้มาเรียน
เรื่องการ แก้หนี้ให้ธุรกิจ SMEs
ในฐานะโค้ชของธุรกิจ SMEs
และช่วย SMEs ในการปรับกลยุทธ์มาตลอด
ทาง ธปธ.และผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้
จึงเชิญให้มาเรียน เพื่อนำความรู้นี้
ไปช่วยเหลือ SMEs อีกระดับหนึ่ง
.
พอมาเรียน ก็รู้ว่า SMEs นั้น น่าสงสารค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ไม่มีเงินลงทุน
ไม่มีงาน หรือ อยากสร้างเนื่อสร้างตัว
ไม่มีใครจะได้เงินกู้จากธนาคารไหนตั้งแต่แรก
ต้องพึ่งพาเงินตัวเอง เงินที่หยิบยืมจากญาติ
หรือเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน บัตรกดเงินสด
สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ดอกเบี้ยแพงมหาศาล
.
เพราะการที่จะได้เงินกู้เพื่อสร้างธุรกิจจากธนาคาร
หรือเงินกู้ SMEs มีเงื่อนไขมากมาย
ต้องจดจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องเป็นราว
คือต้องสร้างธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
มีการเดินบัญชีกับธนาคารมาตลอด
และมีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
มีการทำระบบบัญชี ลงบัญชีอย่างถูกต้อง
ข้อมูลเหล่านี้ ต้องสอดคล้องกัน
และ เจ้าหน้าที่ ก็จะต้องอ่านแล้ว
ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย
จึงจะไ้ด้เงินกู้มา
.
การที่ธนาคารจะให้กู้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเอาเงินไปทำอะไร
ถ้าขยายกิจการ
บัญชีการเงินตัวเลขจะต้องแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจขายดี มีกำไรที่ดี
และมีโอกาสที่จะเติบโต
.
ธนาคาร ไม่ใช่ มูลนิธิที่จะมาเมตตากับใคร
มาขอเงินหมุนเพราะขาดสภาพคล่อง
ค้าขายไม่ดี หมุนเงินไม่ทัน
ก็อย่าหวัง. ถ้าจะให้ ก็ต้องจ่ายดอกหนัก
หรือ มีหลักประกันที่ดี
.
สิ่งที่ธนาคารต้องการ คือ
ต้องการได้รับเงินที่ให้กู้คืนจนครบ
และได้รับผลตอบแทนคือดอกเบี้ย
ตามที่ได้ตกลงกัน
.
ดังนั้น SMEs จำนวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อย
จะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนน้อยมาก
เพราะ ธนาคารพาณิชย์ ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อช่วยใคร
ธนาคารคือธุรกิจ ที่สร้างรายได้จากการสร้างลูกหนี้ที่ดี
.
ยิ่งเป็นรายเล็กรายน้อย
จะต้องเสียเงินดอกเบี้ยสูง
เพราะไม่มีเครดิต
ดังนั้นจะขอเงินกู้ SMEs ไม่ได้ง่ายๆ
ถ้าไม่มีเอกสารที่หุยบอกข้างต้น
ต้องใช้สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์อย่างเดียว
ที่ดอกเบี้ยแพง
ทำให้ต้นทุนที่ใช้ทำธุรกิจแพง
.
สิ่งที่ SMEs ทำได้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหนี้
คือ การ รวบรวมตัวเลข รายรับ รายจ่าย
หาทางเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
วางแผนการขำระหนี้ให้ชัดเจน
แล้วนำแผนไปต่อรองดอกเบี้ยกับธนาคาร
หรือ วางแผนในการปลดหนี้ด้วยเงินที่หาได้
.
อย่าได้คิดเบี้ยวหนี้เป็นอันขาด
เพราะการเบี้ยวหนี้เล็กๆน้อยๆนี้
จะทำให้เราเสียเครดิตในระยะยาว
และ การที่เราจะรวยด้วยเงินตัวเอง
เป็นเรื่องยาก
.
คนที่มั่งคั่งร่ำรวย ที่เราเอ่ยชื่อได้
ผู้ทำธุรกิจรายใหญ่ๆ
เค้าไม่ได้ลงทุนด้วยเงินตัวเอง
เค้าผ่านการลงทุนด้วยเงินตัวเองมาแล้ว
.
เค้าอยู่ในจุดที่ธนาคารเชื่อถือ
การคุยเรื่องการขอกู้ ไปขยายกิจการ
ทำได้ง่าย เพราะเค้ามีประวัติที่ดี
มี Record และ มีธูรกิจหลายๆธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จ
เป็นเครื่องค้ำจุนความสำเร็จต่อไป
.
Success Build on Success
ความสำเร็จถูกสร้างบนความสำเร็จ
เมื่อเค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจแรก
ก็สามารถกู้ยืมเงินได้
และเมื่อประสบความสำเร็จในการชำระหนี้ได้
เค้าก็มีเครดิตเพิ่ม
และสามารถกู้เงินในโปรเจคที่สองที่สามไม่ยาก
และเค้าก็กลายเป็นคนที่มั่งคั่งรำ่รวย
ด้วยเงินคนอื่น คือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงืน
.
นี่คือเส้นทางความสำเร็จ
จาก SMEs รายเล็กๆ เป็นรายใหญ่ค่ะ
  • 2
โฆษณา