ขึ้นอยู่กับปัญหาค่ะ
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ และมีหลายทางด้วย
อยู่ว่า ทางไหนดีที่สุด หากแก้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ควรปรึกษาผู้ที่ควรแก่การให้คำปรึกษาค่ะ ไม่ใช่ใครก็ได้
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...