มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความเชี่ยวชาญและใส่ใจของทีมคุณหมอประจำสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
ความเชี่ยวชาญและใส่ใจของทีมคุณหมอประจำสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
ทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ นำโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ พร้อมด้วยศัลยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์โดยเฉพาะ
บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
แถวยืน ด้านหลัง เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
 • ผศ.นพ. มนต์ชัย เรืองชัยนิคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • รศ.นพ. ธเนศ วัฒนวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียมสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
แถวยืน ด้านหน้า เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
 • นพ. วัฒนา มหัทธกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • นพ. สำเริง เนติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
 • นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อสถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
อาการปวดหลัง ปวดคอ อาจฟังดูเป็นอาการผิดปกติที่เล็กน้อย แต่หากปล่อยให้เรื้อรังอาจส่งผลต่อความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ทีมสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยทั้งแบบประคับประคองอาการ ไปจนถึงการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดโดยแพทย์และทีมสหสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ไม่เพียงมีห้องตรวจ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ครบครัน แต่ยังนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยและการผ่าตัด
โดยล่าสุด ได้นำเอาหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Mazor Xtm ช่วยศัลยแพทย์ในการใส่สกรู ด้วยการใช้แขนกลในการเล็งและล็อคตำแหน่ง ผ่านการคำนวณพิกัดด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ทำให้มีความแม่นยำในการใส่สกรูสูง รวมทั้งมีระบบประมวลภาพเพื่อช่วยในการผ่าตัดแบบ O-armTM และระบบนำทางแบบ StealthStationTM ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีนี้มานานกว่า 4 ปี จากการผ่าตัดกระดูกสันหลังผู้ป่วยมากกว่า 500 ราย
ตัวแทนทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ได้มาตอบคำถามและแบ่งปันเรื่องราวการทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญนี้ให้เราฟัง
ปัจจุบัน คนไทยมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเยอะไหม ?
 • ในปัจจุบันมีคนไทยมีปัญหาหรือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเยอะ มีทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย กระดูกสันหลังเป็นโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกาย อยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแค่ไหน ถ้าแข็งแรงมากก็เสื่อมช้า โรคนี้รักษายาก หายแล้วอาจเป็นใหม่ได้ พฤติกรรมนั่งท่าเดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายไปที่อื่นเท่าไหร่หรือออกกำลังกายผิดท่าทาง ผิดวิธี ก็มีโอกาสเป็นได้อีก
 • โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนั้นสามารถรักษาให้หายขาด โดยคนไข้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำจากแพทย์และการรักษาที่ถูกวิธี
ทำไมบุคคลทั่วไป ถึงควรให้ความสำคัญเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง?
 • กระดูกสันหลังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายคนเราครับ เพราะกระดูกสันหลังเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้างหลักที่ช่วยค้ำยันร่างกายให้ตั้งตรง เป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่สำคัญ ควบคุมแขน ขา อวัยวะภายในของร่างกายและให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราต้องการ และเมื่อใดที่เกิดปัญหาสุขภาพกับอวัยวะสำคัญนี้ ย่อมมีผลกระทบอย่างมากกับการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านของเราได้
ทีมสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ มีแนวทางและเทคโนโลยีในการรักษาอย่างไร?
 • ส่วนใหญ่คนมาหาเราด้วยอาการปวดหลังหรือปวดคอ เราจึงมุ่งเน้นการรักษาด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
 • เรื่องเทคโนโลยีของเรามีมากมายตั้งแต่ในห้องตรวจ ทั้งเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI) เป็นต้น
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่อง C-ARMTM X-Ray และเครื่อง O-ARMTM X-Ray เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด และช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญมากๆ ที่เราใส่ใจเป็นพิเศษ คือการให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด
หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง?
 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Mazor Xtm มีบทบาทมากครับ ในการช่วยทีมแพทย์ในการใส่สกรูที่กระดูกสันหลังให้แม่นยำ เพราะแขนกลจะมีความสามารถในการเล็งและล็อกตำแหน่งได้ดีกว่า ผ่านการคำนวณพิกัดด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • เราให้ทีมหมอควบคุมและวางแผนการใส่เครื่องมือ รวมถึงจำลองภาพหลังการผ่าตัดได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำการผ่าตัดจริง ดังนั้น นอกจากจะแม่นยำแล้วยังมีความปลอดภัยสูง และที่สำคัญคือผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วมากด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านผิวหนังแบบนี้
ทำไมการให้ความรู้ผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องสำคัญ?
 • ปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ดังนั้น การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (Pre-Operative Class) จะทำให้ให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด เป็นสิ่งสำคัญมากครับ
อะไรคือเป้าหมายในการทำงานของแพทย์ในทีมสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์?
 • เป้าหมายของทีมคือ การทำให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายและทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลัง, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น
 • บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ​
 • 8.00-20.00 (BKK Time)
 • Hot line tel. +662 011 3091
 • 20.00 - 8.00 (BKK Time)
 • เบอร์ Contact Center +662 066 8888 และ 1378

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   #ปูตินยึด4แคว้นของยูเครนอย่างเป็นทางการ #เซเลนสกี้เร่งขอเป็นสมาชิกNATOด่วนที่สุด แลกหมัดกันรัวๆ จนกรรมการนับแต้มแทบไม่ทันแล้ว ระหว่างมุมแดง วลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย และมุมน้ำเงิน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ประธานาธิบดียูเครน
   หลังเสริมหน้าอก ห้ามใส่ชุดชั้นในแฟชั่น จริงหรอ❓ ทำหน้าอกหน้าใจ เพื่อความมั่นใจ เพราะอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆ ชุดชั้นในที่ชอบทั้งที แต่สาวๆ คงแอบกังวลใจไม่น้อย ว่าใส่ได้มั้ย ใส่เสื้อชั้นในแฟชั่นหน้าอกจะเสียทรง หรือป่าว? วันนี้ I cheer มีคำตอบมาให้ค่ะ
   มหาเศรษฐีวัย 65 แต่งสาว 19 ประกาศกร้าว “นี่คือรักแท้” สรุปได้แค่ 2 เดือน เลิก‼️ “เหตุหักโหมมากเกินไป😰”
   • อึดถึกทนที่แท้ทรู 'The Last Supper' ภาพวาดที่รอดพ้นมาแล้วทุกภัยอันตราย ไม่ว่าเป็นระเบิด หรือแม้แต่เป็นเป้ายิงปืน!?
   ดูทั้งหมด